SPOLOČNOSŤ ZÍSKALA NÁZOV „PATENTOVÉHO PREUKAZOVACIEHO PODNIKANIA“

2020-11-09

Nedávno Úrad pre dohľad a správu trhu v Taizhou oznámil výsledky vyhodnotenia podniku na demonštráciu patentov v Taizhou v roku 2019. Spoločnosť Zhejiang Jieneng Compression Equipment Co., Ltd. v roku 2019 úspešne získala čestný titul podniku na demonštráciu patentov v Taizhou. Plne odráža nezávislé výskumné, vývojové a inovačné schopnosti spoločnosti, čo vedie k zlepšeniu ochrany duševného vlastníctva spoločnosti. systém, tvoria výhody nepretržitej inovatívnej technológie, zvyšujú základnú konkurencieschopnosť spoločnosti a povedomie o značke spoločnosti, čo má pozitívny vplyv na udržateľný rozvoj podnikania spoločnosti.

Spoločnosť prikladá veľký význam práci v oblasti práv duševného vlastníctva, hlboko implementuje stratégiu práv duševného vlastníctva, včas premieňa patenty na skutočnú produktivitu, realizuje rozvoj industrializácie vedeckých a technologických úspechov a je v oboustrannej situácii medzi subjektmi inovácie a subjekty trhu. Doteraz má spoločnosť viac ako 30 patentov, vrátane 10 domácich patentov na vynálezy a 5 medzinárodných patentov na vynálezy. Počet a kvalita patentových prihlášok priniesla nové prielomy.