XINMAI EN

2020-07-22

Spoločnosti, ktoré sa riadia „prísnym riadením a agresívnym, dobrým inovatívnym, dôveryhodným a náročným duchom“ v podnikaní, sa riadia vysokou mierou, rozvojom nových ciest, osobitne dodržiavajú myslenie zamerané na ľudí a implementujú „ „Nie najlepšie, iba lepšie“, filozofia výskumu a výroby, snaha o „nulové chyby výrobkov, služby s nulovou vzdialenosťou“ od štátu prostredníctvom vedeckého riadenia, technologických inovácií a služieb značiek a zlepšovanie ich celkového fungovania schopnosť a konkurencieschopnosť na trhu, na vytvorenie silných značiek „Xinmai En“ a oddanosť kompresii v Číne prispievajú k ich úsiliu o oživenie rozvoja strojárskeho priemyslu.