CENTRUM SPRÁV

2020-07-22

Vážený predajca Sinmaen:
Vďaka spoločnému úsiliu vstúpili produkty a značky spoločnosti XinMien na trh hlbšie. Účelom XinMen je: „Ak chcete byť prvými v kvalite, usilovať sa o výkonnosť produktu na prvom mieste v priemysle, budovať Sin Mein. Je to prvotriedna značka vzduchových kompresorov v Číne.“
V súčasnosti mnoho skrutkových kompresorov s mikroolejom od spoločnosti Sinmae dosiahlo správy o testoch energetickej účinnosti úrovne 1. Konkrétne modely sú: CMN11A, CMN15A, CMN18A, CMN22A a CMN37A. Elektronická verzia protokolu o teste je k dispozícii u príslušných pracovníkov našej spoločnosti. Komunikujte, prosím, široko so zákazníkmi a zamestnancami.
Spolupracujme na budovaní značky Simeon!
predchádzajúca:XINMAI EN
Ďalšie:Č